Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie

Autor

  • Marzena Bodurka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.8

Słowa kluczowe:

dziedzictwo; Kraków; społeczność żydowska; turystyka kulturowa

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie turystyki skupiającej się w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej na terenie Krakowa. W artykule przedstawiono oraz przedyskutowano kilka ważnych kwestii. Rozważaniom poddano znaczenie turystyki kulturowej, odgrywającej coraz większą rolę w sektorze turystycznym miasta. Wskazano także pozostałości kultury żydowskiej na terenie krakowskiej dzielnicy Kazimierz, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Znaczny wzrost przyjazdów społeczeństw żydowskich do Polski, w tym Krakowa można zaobserwować od początku lat 90 ubiegłego wieku, co zostało spowodowane korzystnymi zmianami politycznymi oraz chęcią poznania polskiej historii. W artykule szczególna uwagę poświęcono charakterystyce kultury żydowskiej oraz przyjazdom społeczności żydowskich do miasta Krakowa. Analiza owego rynku turystycznego była możliwa dzięki przeprowadzonym badaniom wykonanym od grudnia 2017 roku do maja 2018r. Badania pozwoliły również na wyselekcjonowanie kilku istotnych, z punktu widzenia kultury żydowskiej, czynników rozstrzygających decyzje gości o pobycie w danym obiekcie hotelowym. Artykułu może stać się motywacją do kolejnych rozważań obejmujących wskazaną problematykę.

Bibliografia

Bałaban, M. (1931). Historia Żydów. Kraków: „Nadzieja” Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie.

Bodurka, M. (2018). Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie, praca magisterska. Kraków: Instytut Geografii UP.

Duda, E. (2010). Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci. Kraków: vis-a-vis Etiuda.

Gladyś, B. (2009). Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku, Prace geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 121, 147–156.

Jaworski, W., Komorowski A. (1990). Judaizm. Kraków: Biblioteka Pisma literacko- artystycznego.

Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kowalczyk, A. (2008). Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne. Warszawa: Wydział Geografii i studiów regionalnych UW.

Rohrscheidt, A.(2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: Wydawnictwo KulTour.

Szuchta, R. (2015). 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki. Wyd. Polin.

Żyndul, J. (1994). Żydzi w Polsce. W: J. Woronczak (red.), Żydzi i Judaizm. Wrocław: Tau, 147–167.

Raporty:

Kraków w liczbach, https://www.bip.krakow.pl)

Ruch turystyczny w krakowie w 2016 rok monografia, https://www.bip.krakow.pl)

Spis stron internetowych:

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, (2018, 23 kwietnia). Geoportal. Pozyskano z http://mapy.geoportal.gov.pl

Stara Synagoga w Krakowie, (2018, 20 kwietnia). Pozyskano z https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Stara_w_Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 16 marca). Stara Synagoga. Dzieje i kultura żydów krakowskich. Pozyskano z http://www.mhk.pl/wystawy/dzieje-i-kultura-zydow-krakowskich

Gmina Żydowska Wyznaniowa w Krakowie (2018, 16 kwietnia). Synagogi. Pozyskano z http://krakow.jewish.org.pl/synagogi

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 23 kwietnia). Ze zbiorów Cyfrowego Thesaurusa: Ignacy Krieger – fotograf Krakowa. Pozyskano z http://www.mhk.pl/aktualnosci/zezbiorow-cyfrowego-thesaurusa-ignacy-krieger-fotograf-krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 23 kwietnia) Fabryka Schindlera. Kraków – czas okupacji 1939–1945. Pozyskano z http://www.mhk.pl/wystawy/krakow-czas-okupacji- 1939-1945

Filip Lech (2018,21 kwietnia). Mordechaj Gebirtig. Pozyskano z http://culture.pl/pl/tworca/mordechaj-gebirtig

(2018, 19 kwietnia) 28. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie: Syjon. Pozyskano z http://www.jewishfestival.pl

(2018, 22 marca) Muzeum Galicja. Pozyskano z http://www.galiciajewishmuseum.org/pl

(2018, 31 stycznia) Fabryka Emaila Oskara Schindlera. Pozyskano z https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Emalia_Oskara_Schindlera).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły