Funkcjonowanie przestrzeni publicznych w wybranych wsiach powiatu nowotarskiego

Autor

  • Wojciech Gabryś
  • Agnieszka Kwiatek-Sołtys Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.11

Abstrakt

Niniejsza praca porusza temat przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, zlokalizowanych w wybranych gminach powiatu nowotarskiego (Krościenko na Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica). Celem pracy jest sprawdzenie użyteczności przestrzeni publicznych na wskazanym obszarze, rozpoznanie poszczególnych jej rodzajów, a także określenie stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców wskazanych gmin. Najliczniejszą grupę na badanym obszarze stanowią przestrzenie publiczne, które sprzyjają uprawianiu sportu i aktywności fizycznej. Innymi typami są przestrzenie publiczne pełniące funkcję reprezentatywną danej miejscowości, takie które są związane ze środowiskiem naturalnym, a także takie, które
umożliwiają wypoczynek. Badania ankietowe wykazały, że najczęściej wykorzystywanym typem przestrzeni są obszary
nad rzeką oraz boiska sportowe. Przestrzenie publiczne najczęściej wykorzystywane są w godzinach popołudniowych. Większość osób preferuje spędzać swój czas wolny równomiernie w przestrzeni publicznej, jak i we własnym domu.
Wyniki inwentaryzacji są w wielu kwestiach zgodne z badaniami ankietowymi. Przestrzenie publiczne są często odwiedzane przez mieszkańców danych miejscowości, którzy to uważają je za potrzebne i spełniające swoje funkcje. Należy zwrócić uwagę na to, że przestrzenie publiczne na badanym terenie w większości przypadków są uniwersalne, i nie posiadają elementów nawiązujących do lokalnych tradycji i kultury. Wyjątkami są miejsca, takie jak rynek czy centrum, które pełnią funkcje reprezentatywne. Warto też nadmienić, że przestrzenie publiczne koncentrują się w centralnych częściach miejscowości lub w ich bliskim otoczeniu.

Bibliografia

Czapiewska G., et al. (2018). Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych. Przykład konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 33.3, 5-25.

Golik D., Mulet W. (2020). Ochotnica i Tylmanowa miejsca pamięci. Ochotnica Dolna: Nova Sandec.

Górka A. (2010). Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Red. Piotr Lorens i Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 107-112.

Hurkała T. (2010). Szczawnica jako przykład rozwoju zrównoważonego gminy uzdrowiskowej. Journal of Ecology and Health, 14/4, 169-175.

Kalbarczyk E. (2020). Przemiany przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich-identyfikacja i ocena stanu zagospodarowania w wybranych gminach w województwie wielkopolskim. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19.2: 77-84.

Ligas J. (1958). Przemiany demograficzne i gospodarcze Krościenka nad Dunajcem. Rocznik Naukowo Dydaktyczny, 167-171.

Niedziółka A. (2011). Strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 255-260.

Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A. (2016). Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych - ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, 149-162.

Staszewska S. (2020). Wiejska przestrzeń publiczna-miejsca integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 51, 103-104.

Tomecka J., Korzeniowska A. (2017). Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 1, 330-340.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu RP

Wilczyński R., Wiland M., Niedźwiedzka-Filipiak I., Solisz I. (2014). Przestrzeń Wiejska. Przestrzeń życia Polaków. Koncepcja i koordynacja pracy: Sepioł J. Warszawa, 37-66.

Zasoby internetowe:

Gmina Ochotnica Dolna, https://www.ochotnica.pl, [dostęp: 25.06.2021]

Pieniny.net.pl, http://www.pieniny.net.pl, [dostęp: 25.06.2021]

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, https://www.nowotarski.pl, [dostęp: 25.06.2021]

Szczawnica, 2018, http://szczawnica.pl, [dostęp: 25.06.2021]

Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl, [dostęp: 25.06.2021]

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły