Nowoczesne techniki pracy nauczyciela przyrody i geografii na przykładzie gry terenowej „geocaching”

Autor

  • Daria Pilich Zespół Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. A. Schweitzera w Gliwicach
  • Agnieszka Piechota Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.7

Abstrakt

Artykuł jest próbą wykazania, iż poprzez zabawę (grę terenową), można zachęcić uczniów do nauki i zainteresować wieloma aspektami nauk przyrodniczych. Wykazano, iż nowoczesne techniki nauczania, z wykorzystaniem odbiorników GPS, sprawdzają się w pracy nauczyciela geografii. Jako przykład atrakcyjnej formy nauczania wybrano grę Geocaching (dostępną jako darmowa aplikacja na smartfony), na podstawie której stworzono ścieżkę dydaktyczną w atrakcyjnym przyrodniczo obszarze „Żabi Kraj” w powiecie cieszyńskim, w południowej części Polski. Na potrzeby artykułu została przeprowadzona ankietyzacja wśród uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej. W ankietyzacji udział wzięło ponad 200 uczniów w różnym przedziale wiekowym, od 6 klas szkoły podstawowej po uczniów 2 i 3 klas szkół średnich. Aż 96% z nich było zadowolonych z zajęć w terenie, podczas których uczyli się za pomocą gry terenowej Geocaching.

Bibliografia

Kryszczuk, P., Starus, J. (2012). Wykorzystanie odbiornika GPS do celów krajoznawczych w grze terenowej – geocaching. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Kochanowskiego w Kielcach, 18.

Nadobnik, J., Łubkowska, W. (2014). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych. Studia Periegetica, 2(12), 165–174.

Szymura, K. (2013). Gminy w Żabim Kraju. W: W Żabim Kraju. Skoczów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, 1–62.

Warcholik, W. (2008). Gry GPS w edukacji szkolnej. W: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 47–53.

Źródła internetowe:

www.opencaching.pl

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły