Naturalne i sztuczne zagrożenia lasów w Nadleśnictwie Ujsoły

Autor

  • Dominika Bednarz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.4

Abstrakt

Praca zawiera przegląd czynników wpływających na obumieranie drzewostanów w Nadleśnictwie Ujsoły oraz przedstawia sposoby walki z tymi czynnikami, podejmowane przez Nadleśnictwo. Wykazano, że istnieją zagrożenia naturalne i sztuczne, które negatywnie wpływają na stan zdrowotny lasów w Nadleśnictwie Ujsoły. Do ich oceny wykorzystano dostępne materiały z tego Nadleśnictwa, wyniki wywiadu z jego pracownikami oraz informacje ankietowe uzyskane od miejscowej ludności, a także własne terenowe obserwacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej negatywny wpływ na stan zdrowotny lasów
Nadleśnictwa Ujsoły mają owady, głównie kornik drukarz. Szkodnikami są grzyby, zwierzęta, a także niektóre czynniki klimatyczne. Ich unieszkodliwienie jest trudne, ale może je osłabić prawidłowo prowadzona gospodarki leśna zarówno przez nadleśnictwo, jak i prywatnych właścicieli lasów.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, s. 60-77.

Dmyteroko, E., Mionskowski, M., Bruchwald, A. (2015). Zagrożenia lasów Polski na podstawie modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanó przez wiatr. Sylwan, 159 (5), 361-371.

Drab-Kurowska, A. (2007). Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka. W: Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, s. 139-176.

Haze, M. (2011). PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE INSTRUKCJA OCHRONY LASU Część I, III i IV Tom I. Warszawa: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Haze, M. (2012). Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. Warszawa: DGLP, s. 106.

Instrukcja Ochrony Lasu. Warszawa: CILP, 2004.

Kędziora, A., Karg, J. (2010). Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. Nauka, 4.

Klimatyczne czynniki siedliska. W: Otwarta Encyklopedia Leśna, 15.09.2013

Kocoń, I. (2011). Nadleśnictwo Ujsoły. Ujsoły: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Kozak, J., Wilk M. (1973). Ochrona Lasu. Warszawa: PWRiL.

Leibundgut, H. (1981). Naturalne odnowienia lasu. Warszawa: PWRiL.

Łabno, G. (2006). Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wyd. Europa.

Łapiński, W. (2003). Przyroda i leśnictwo Śląska w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Katowice: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Łęski, O. (2001). Poradnik ochrony lasu. Warszawa: Wydawnictwo Świat.

Matl, M. (2015). Natura kosztuje. Trybuna Leśnika, 1, 8-9.

Mazur, S., Tracz H. (2008). Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Warszawa: Wyd. SGGW.

Mazur, S., Tracz H. (2010). Ochrona lasów wyzwaniem cywilizacyjnym XXI w. Warszawa: Wyd. SGGW.

Migoń, P., Grykień S., Pawlak R., Sobik M. (2007). Geografia - słownik encyklopedyczny. Wrocław: wyd. Europa.

Obrębska-Starklowa, B., Hess, M., Olecki, Z., Trepińska, J., Kowanetz, L. (1995). Klimat. W: Warszyńska J. (red.), Karpaty Polskie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Oprac. zbior. pod red. Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Katowicach (2015). 70 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Katowice: Wyd. Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach.

Romer, E. (1949). Regiony klimatyczne Polski. Wrocław: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Sawicki, A. (2016). Zagrożenia lasu i jego funkcji. Trybuna Leśnika, 4, 2-9.

Szwagrzyk, J. (2007). Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi a ochrona przyrody w lasach. Tuchola: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.

Szymańska, A. Zagrożenia środowiska leśnego w Polsce. Rolniczy Magazyn Elektroniczny, 42 marzec/kwiecień.

Turowski, W. (2004). Lasy Polski. Bydgoszcz: Wyd. Konsorcjum Edukacyjne - Sigma Media.

Wilczek, Z. (1995). Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1490, 1-130.

Wiler, K., Wcisło, P. (2013). Ochrona lasów przed pożarami. Warszawa: DGLP.

Zasoby portalu internetowego LASY.GOV.PL, https://www.lasy.gov.pl/pl

Źródła:

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2018, Raport o stanie lasów w Polsce 2017. Warszawa: Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

GUS, Departament Rolnictwa, 2017, Leśnictwo 2017. Warszawa: Wyd. Zakład Wydawnictw statystycznych.

Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego, 2018, Leśnictwo 2018. Warszawa: Wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły