Historia szkolnictwa polskiego w Brazylii na przykładzie wybranych stanów

Autor

  • Kinga Orzeł-Dereń
  • Beata Sufa Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.10

Abstrakt

W artykule omówiono historię szkolnictwa polskiego w Brazylii na przykładzie wybranych stanów, inicjatywność i przedsiębiorczość polskich osadników, która przyczyniła się do rozwoju omawianej społeczności w nowej Ojczyźnie oraz historię migracji Polaków do największego kraju Ameryki Południowej. Przedstawiono w nim informacje, które pochodzą z badań
przeprowadzonych przez jedną z autorek wśród osób polskiego pochodzenia mieszkających w stanach Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul i Rio de Janeiro. Artykuł zawiera informacje o migracji z Polski do Brazylii: ich przyczyny, przebieg i skutek. W zrozumieniu fenomenu Polonii zamieszkującej państwo trzech południowych stanów pomaga krótki zarys historii polskiej migracji z południa Brazylii. W artykule zamnieszczono również informacje na temat aktualnej sytuacji nauczania języka polskiego w tym kraju.

Bibliografia

Druszcz A. (1984). O bilingüísmo em Araucaria – interferência polonesa na fonologia portuguesa. Kurytyba.

Dvorak A. (2013). A Hidden Immigration: The Geography of Polish–Brazilian Cultural Identity.Los Angeles .

Dworecki T. (1980). Zmagania polonijne w Brazylii. Tom I. Polscy werbiści 1900–1978. Warszawa.

Kucharski S. (1996). Bilingüísmo e biculturação nas comunidades étnicas polonesas no sul do Brasil. Perspectiva, 20 (69), 53–67.

Kula M. (1987). Historia Brazylii. Wrocław.

Kursy języka polskiego, http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/polonia_w_brazylii/kursy_jezyka_polskiego/.

Łapaj J. (2013). Polacy w Brazylii: aspekty historyczne i współczesność. Pisma Humanistyczne,10, 11–29.

Malikoski A., Kreutz L. (2016). Escolas entre imigrantes poloneses no Rio Grande do Sul e a Nacionalização do Ensino. Revista do Centro de Educação, 41/1, 67–79.

Mazurek J., Kaczanowski L. (1999). Chłop polski w Brazylii. Warszawa.

Miodunka W. (2003). Bilingwizm polsko–portugalski w Brazylii. Kraków.

Miodunka W., Oświata polonijna w Brazylii, http://twencze.blogspot.com/2008/03/owiata-polonijna-w-brazylii.html.

Nikodem P., Pionierzy bez Bandery, http://czytelniapolska.blogspot.com/2010/09/nikodem-p-pionierzy-bez-bandery.html.

Olcha A. (1971). Brazylijskie profile. Warszawa.

Orzeł-Dereń K. (2013). Śladami polskich kolonistów w Brazylii. Historia osadnictwa na terenach Santana. Kraków.

Orzeł-Dereń K. (2014). Meandry wielokulturowości. Tożsamość dzieci i dorosłych w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie Polonii brazylijskiej w municypium Cruz Machado. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2(4), 41–54.

Pabis, N.A., Souza Martins de M. (2014). A escola como preservação da cultura – o modelo polonês. Interfaces Científicas - Educação, 2(3), 181–195.

Polonia w Brazylii, http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/polonia_w_brazylii/polonia_w_brazyli.

Siemiradzki J. (1900). Szlakiem wychodźców. Wspomnienia z podróży po Brazylii. Warszawa.

Smolana K. (1983). Za ocean po lepsze życie. Warszawa.

Stańczewski J. (1925). Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii. Świat Parański, 6, 18–34.

Wachowicz R.C. (1970). As escolas da imigração polonesa no Brasil. Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, t. II,

Wachowicz R.C. (2002). As escolas da colonização polonesa no Brasil. Curitiba.

Wenczenovicz T.J. (2013). Mali Polacy. Codzienność polskich dzieci w Brazylii (1920–1960). Warszawa.

Wieloch S. (1939). Kolonia Cruz Machado w Paranie. Warszawa.

Żabko-Potopowicz B. (1936). Osadnictwo polskie w Brazylii. Warszawa.150 lat osadnictwa polskiego w Brazylii – zarys historyczny. (2019). Opracowania tematyczne OT–673. Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły