Zastosowanie merchandisingu w handlu na przykładzie sieci sklepów Delikatesy Centrum

Autor

  • Ewa Batko

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.3

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest merchandising, jego geneza, spotykane w literaturze przedmiotu ujęcia i stosowane jego techniki w badanej sieci sklepów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych elementów merchandisingu handlowego i zbadanie czy klienci sieci sklepów Delikatesy Centrum (DC) zauważają ich wpływ podczas
dokonywania zakupów. Przedstawiono definicję, istotę pojęcia oraz rodzaje merchandisingu, objaśniono procedurę badawczą i zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Materiałem źródłowym do badań była literatura przedmiotu dotycząca genezy jak i szeroko rozumianych zagadnień merchandisingu. W przeprowadzonych badaniach użyto także kwestionariusza ankiety wykonanego za pomocą Formularzy Google (Google Forms), udostępnionego za pomocą komunikatorów internetowych, dzięki niemu uzyskano opinie klientów na temat wpływu merchandisingu na ich zachowania i nastrój w sklepie. Jak wynika z badań ponad połowa ankietowanych wskazała, że bodźce słuchowe wpływają na ich nastrój podczas dokonywania zakupów. Nabywcy zwracali również uwagę na rozkład towaru w obrębie sali sprzedażowej. Stwierdzono, że klienci sieci sklepów Delikatesy Centrum (DC) zauważają wpływ zastosowanych technik merchandisingu na swoje zachowanie czy decyzje zakupowe.

Bibliografia

Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Borusiak, B., Wanat, T. (2020). Merchandising w handlu stacjonarnym i internetowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Deluga, W. (2016). Merchandising w handlu detalicznym. Marketing i Zarządzanie, 4(45), 287–299.

Diamond, J., Diamond, E. (2007). Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej. Gliwice: Helion.

Drab, A. (2010). Merchandising: geneza, typologia i definicje. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 9, 53–64.

Gajewska, P., Piskrzyńska, K. (2016). Wpływ visual merchandising na decyzje zakupowe klientów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4, 309–328.

Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Matysik-Pejas, R. (2013). Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 09(58), 340–350.

Nowogródzka, T. (2010). Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 299–310.

Strzeszewska, A., Nojszewska, J., Bernacka, A., Motyliński, R. (2005). Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski. Warszawa: BUCHMANN.

Sullivan, M., Adcock, D. (2003). Marketing w handlu detalicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Witek, L. (2007). Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Strony internetowe:

https://sjp.pwn.pl/szukaj/merchandising.html Pozyskano w dniu 22.04.2020

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły