Zmiany warunków termiczno-opadowych w gminie Łącko i ich wpływ na sadownictwo

Autor

  • Kinga Bargieł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.2

Abstrakt

Zmiany termiczno-opadowe każdego obszaru wpływają na jego pozostałe warunki środowiskowe i ekonomiczne. Polska, będąca jednym z głównych producentów owoców w Europie, może odczuć te zmiany w kontekście sadowniczym. Podstawą analiza statystycznej były dane termiczno-opadowe ze stacji meteorologicznej w Łącku, głównej miejscowości jednego z najstarszych regionów sadowniczych. Region ten jest ewenementem na skalę kraju. Górski klimat, który tam panuje, nie powinien sprzyjać rozwojowi sadownictwa. Jednak występująca inwersja termiczna oraz wytworzony miejscowy mikroklimat sprawia, że sadownictwo jest na wysokim poziomie. Jednak zmiany warunków termiczno-opadowych mogą zmodyfikować
charakter zagospodarowania terenu w przyszłości. Wyniki analizy wykazały, że zmiany termiczne najszybciej zachodzą w sezonie letnim, a następnie wiosennym. Coraz częściej rejestruje się fale upałów oraz dni gorące i upalne, które mogą powodować straty ekonomiczne. Zmniejsza się natomiast występowanie dni mroźnych i bardzo mroźnych.

Bibliografia

Hess, M. (1965). Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ,Prace Geograficzne, 11.

Kiryk, F. (2012). Doba staropolska. W: Dybiec J. (red.), Łącko i gmina łącka. Kraków: Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”.

Kondracki, J. (2000). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzyżewska, A. (2014). Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów. Przegląd Geofizyczny, 3-4.

Krzyżewska, A., Wereski, S. (2011). Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000-2010). Przegląd Geofizyczny, 1-2.

Książkiewicz, (1972). Budowa geologiczna Polski. Tektonika, Karpaty. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne.

Kundzewicz, Z., Kozyra, J. (2011). Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7.

Kurowski, A. (1900). Sady w Łącku. W: Ogrodnictwo. Kraków: Drukarnia „Czas” nakładem „Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie”.

Lach J., Mrówka T. (2012). Warunki przyrodnicze. W: Dybiec J. (red.), Łącko i gmina łącka. Kraków: Oficyna wydawniczo-drukarska Secesja.

Lach J., Sułkowska L. (1994). Rola warunków przyrodniczych w rozwoju sadownictwa łąckiego. Rocznik Sądecki, XXII.

Oszczypko N. (1995). Budowa geologiczna. W: Warszyńska J. (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Pieniążek S. (1981). Sadownictwo. Podręcznik dla studentów akademii rolniczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Pizlo W. (2014). Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.

Rzekanowski Cz. (2009). Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3.

Słowik K. (1980). Sadownictwo. W: Sadownictwo dla Zasadniczych Szkół Ogrodniczych. Warszawa: PWRiL.

Słowik (1973). Deszczowanie roślin sadowniczych. Warszawa: PWRiL.

Unrug R. (1969). Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Warszawa: Wydaw. Geol.

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P. (2009). Heatwaves in Poland- frequency, trends and relationships. Geographia Polonica, 82.

Witek M., Bednorz E., Forycka-Ławniczak H. (2015). Kontynentalizm termiczny w Europie. Badania fizjograficzne. Czasopismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wnęk J. (2012a). Okres międzywojenny. W: Dybiec J. (red.), Łącko i gmina łącka. Kraków: Oficyna wydawniczo-drukarska Secesja.

Wnęk J. (2012b). Polska Ludowa. W: Dybiec J. (red.), Łącko i gmina łącka. Kraków: Oficyna wydawniczo-drukarska Secesja.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły