Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

Autor

  • Piotr Kondraciuk Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.12

Abstrakt

Przedmiot szkolny podstawy przedsiębiorczości został wprowadzony do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w 2002 roku (MENiS, 2002). Obecna reforma szkolnictwa niesie za sobą szereg zmian w funkcjonowaniu szkół i daje możliwość zmiany sposobów nauczania wielu przedmiotów. Na początku reformy warto zastanowić się nad uczniowskim odbiorem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w celu poprawy jakości prowadzenia przedmiotu. Autor w niniejszej pracy przedstawia wyniki badań opinii uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce zebranych w 2018 roku. Uczniowie w ankiecie oceniali różne aspekty lekcji z podstaw przedsiębiorczości: od wskazania ulubionych metod kształcenia, źródeł wiedzy, form pracy przez określenie najważniejszych dla nich umiejętności praktycznych, po ocenę całego przedmiotu jak i wskazaniu najważniejszych kompetencji nauczyciela. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego na grupie badawczej 326 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań w niniejszym artykule zostały porównane z wynikami z badań przeprowadzonych w 2018 na uczniach tylko z województwa małopolskiego oraz w latach 2004 i 2011 na zbliżonych grupach badawczych. Analiza wyników wskazała, że uczniowie negatywnie oceniają wiele aspektów kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości.

Bibliografia

Kondraciuk, P., Osuch. W., Świętek, A. (2019). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i absolwentów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 15(1), 75-87. doi: 10.24917/20833296.151.6

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów - szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość-Edukacja, 8, 37-47.

Osuch, W., Osuch, E. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość-Edukacja, 1,

-202.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r., Warszawa.

Ramowy plan nauczania w szkołach publicznych, Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 7 luty 2012r., Warszawa.

Świętek, A. (2012). Oczekiwania, a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość- Edukacja, 8, 137-157.

Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 2, 222-225.

Tracz, M. Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji, a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość-Edukacja, 3, 286-296.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów

szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Przedsiębiorczość-Edukacja, 10, 366-377.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły