Turystyka winiarska w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie

Autor

  • Natalia Lewandowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.9

Abstrakt

Dynamiczny rozwój turystyki winiarskiej, nazywanej również enoturystyką, nastąpił od drugiej połowy lat 90. XX wieku. Obecne badania i artykuły na temat enoturystyki są ukierunkowane na motywy, miejsca turystów zainteresowanych turystyką winiarską. Z perspektywy produktu turystycznego, enoturystyka to popyt i podaż. To badanie form zachowań konsumenckich, turystów biorących udział w wycieczkach oraz podróżujących do regionów winiarskich. Ważnym aspektem turystyki winiarskiej jest sam komponent, czyli wino. Niewątpliwie od zamierzchłych czasów jest istotnym elementem kultury i rozwoju cywilizacji. Miało duży wpływ na zachowania danej społeczności, ale również wytwarzaniu nowych form kultury, w których wino było głównym motywem przewodnim. Są to między innymi festiwale, wydarzenia czy biesiady o tematyce wina. Wino odgrywało ogromną rolę w tworzeniu relacji między członkami danej społeczności, ale także jej podtrzymaniu. W niektórych kulturach na świecie, wino wciąż jest jednym z ważniejszych jej elementów i cech charakterystycznych. Nieodłączną częścią enoturystyki jest sposób wytwarzania wina, czyli proces jego produkcji. Dlatego odnotowuje się duże zainteresowanie wśród turystów turystyki winiarskiej, odwiedzinami winnic i winiarni. Uczestnicy chętnie biorą udział w prelekcjach i wykładach prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców, na temat produkcji wina. Głównym motywem artykułu jest dynamiczny rozwój turystyki winiarskiej w przestrzeni turystycznej Vancouver. Do szczegółowych założeń niniejszego opracowania należy charakterystyka turystyki i jej rozwoju w Kolumbii Brytyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów turystycznych, charakterystyka turystyki winiarskiej w Kolumbii Brytyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na regiony zagospodarowania turystycznego. Turystyka winiarska jest nieodłącznym elementem wykreowanego produktu turystycznego. Ponadto, trasa zawiera aspekty kulturowe, społeczne oraz przyrodnicze. Trasa turystyczna zawiera elementy enoturystyki, które w znacznym stopniu nawiązują do turystyki kulturowej. W artykule zdefiniowano czym jest turystyka winiarska, oraz wyodrębniono jej rodzaje. Następnie scharakteryzowano główne motywy podróży turystów do regionów winiarskich. Uwzględniono również wpływ turystyki winiarskiej na przestrzeń miasta Vancouver oraz wpływ branży turystycznej na gospodarkę regionalną. W dalszej kolejności został poruszony temat turystyki i ruchu turystycznego w Kolumbii Brytyjskiej. W ramach zobrazowania natężenia ruchu turystycznego, dokonano także analizy danych statystycznych dotyczących liczby turystów z poszczególnych krajów. Bez wątpienia przemysł turystyczny jest jednym z największych gałęzi gospodarki w Kolumbii Brytyjskiej. Prowincja jest zaliczana do najbardziej popularnych wśród podróżnych destynacji turystycznych na zachodnim wybrzeżu Kanady.

Bibliografia

Alebaki, M., Iakovidou, O. (2011). Market Segmentation in wine tourism: A comparison of approaches. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6. A Profile of the Kootenay Region, 2012.

British Columbia Wine Institute Annual Report, 2019, Kelowna.

Carlsen, J. (2004). A Review of Global Wine Tourism Research. Journal of Wine Research, 15, 1.

Carmichael, B.A., Senese, D. M. (2012). Competitiveness and Sustainability in Wine Tourism Regions: The Application of a Stage Model of Destination Development to Two Canadian Wine Regions. The Geography of Wine. Springer.

Cooke, K. (1982). Guidelines for Socially Appropriate Tourism Development in British Columbia. Journal of Travel Research.

Cartier, L. (2014). The British Columbia Wine Industry: Can it compete with the big guys? American Association of Wine Economists Working Paper, 147.

Getz, D., Brown, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. Tourism Management, 27, 146-158.

Głąbiński, Z. (2018). Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(42), 9-17.

Kootenay Rockies Travel Experience Guide, 2014.

Provincial Tourism Indicators: 2019 Year-in-Review, DESTINATION BC, 2020.

Research, Planning & Evaluation, May 2017 Vancouver, Coast & Mountains Regional Tourism Profile.

The Power Of Tourism , Destination BC, 2020 - raport.

Vancouver, Coast & Mountains Travel Experience Guide, 2014 - Vancouver, Coast & Mountains Tourism Region.

Netografia

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201030/cg-c001-eng.htm [dostęp: 11.11. 2020]

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610063401&pickMembers%5B0%5D=1.11&pickMembers%5B1%5D=2.1&pickMembers%5B2%5D=3.1&pic

kMembers%5B3%5D=4.1&cubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.endYear=2019&referencePeriods=20150101%2C20190101 [dostęp: 11.11.2020]

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/data/geographic-data-services/land-use/administrative-boundaries/census-boundaries [dostep 01.10.2020]

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/tourism-resources/value-of-tourism [dostęp 20.11.2020]

https://winebc.com/ [dostęp 05.01.2021]

https://www.vancouverurbanwinery.com/ [dostęp 11.03.2021]

http://www.californiacultclassics.com/ [dostęp 11.03.2021]

https://www.randbbrewing.com/ [dostęp 11.03.2021]

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły