Przywracanie historycznej pamięci małego miasta jako sposób zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej (studium przypadku)

Autor

  • Wiktor Możgin Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.7

Abstrakt

Współcześnie coraz większą popularność wśród badaczy zyskuje problematyka dotycząca konkretnego miejsca. Paradoksalnie, atomizacja obszaru państwa pozwala na lepsze poznanie złożonych struktur, jakie to państwo tworzy. W tym właśnie zakresie lokalny charakter zachodzących procesów stanowi dzisiaj punkt odniesienia dla szeroko ujętej dyskusji odnośnie walorów miejsca (miasta). Artykuł przedstawia proces przywracania historycznej pamięci w małym mieście na Ukrainie i wpływowej pamięci na atrakcyjność turystyczną tego miasta. Autor odwołuje się do wyników badań przeprowadzonych w miejscowości Sławuta i przeprowadza analizę wybranych okresów historycznych - ich znaczenia dla turystycznej atrakcyjności miasta. Wskazuje również propozycje działań mających na celu przygotowanie skutecznej strategii skierowanej na promocje miasta na zewnątrz. Artykuł stanowi część szerszej dyskusji naukowej na temat turystycznej atrakcyjności niewielkich ukraińskich miast, która sukcesywnie trwa na Ukrainie od 2015 roku.

Bibliografia

Arendt, H. (2011). Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Auge, M. (1995). Non-places. An Introduction to Supermodernity. London: Verso.

Basyrow, W., Sapożnik, O. (1981). Slavuta. Lviv.

Beatley, T. (2004). Native to Nowhere. Sustaining Home and Community In a Global Age. Washington: Island Press.

Berkowski, W. (2008). Studies in the history of Slavutchyna. Kyiv: Pulsary University Publishing House.

Castells, M. (2009). The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell Publisher.

Casey, E.S. (1997). The fate of place. A philosophical history. Berkeley: University of California Press.

Connerton, P. (2009). How modernity forgets. Cambridge: Cambridge University Press.

Cubitt, G. (2007). History and Memory. Manchester: Manchester University Press.

Dębicki, L. (1881). Książe Roman Sanguszko. Kraków.

Domańska, E. (2005). Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Ginsburg, S. (1991). The Drama of Slavuta. Lanham, Maryland: University Press of America.

Heidegger, M. (2002). Odczyty i rozprawy. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Koczubej, W. (1929). Before the Registration of Archaeological Primary Sources in Shepetivka Region. Shepetivka.

Konończuk, W. (2020). Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Koselleck, R. (2001). Semantyka historyczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kovalchuk, S., Kovalchuk, A. (2016). Slavuta. Past and Present. Kyiv.

Kovalchuk, S., Czumak, L. (2010). Slavuta. Revival of Memory. Ostrig.

Kunstler, J.H. (1998). Home From Nowhere. New York: Simon and Schuster.

Łaguna-Raszkiewicz, K. (2013). Pamięć społeczna miasta - bogactwo znaczeń i sensów dla edukacji. Pedagogika społeczna, 3(49), 51-60.

Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of America Community. New York: Simon and Schuster.

Pruski, W. (1983). Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778-1978) i jej sukcesy na świecie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Relph, E. (1976). Place and Placelesness. London: Pion.

Ricoeur, P. (2012). Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków: Universitas.

Sanguszko, W. (1839). O chowie koni i polepszeniu rasy w Galicji. Lwów.

Saryusz-Wolska, M. (2007). Strategie pamięci zbiorowej w przestrzeni miejskie. Problemy Berlina po zjednoczeniu Niemiec. W: B. Korzeniowski (red.), Przemiany Pamięci społecznej a teoria kultury. Poznań: Instytut Zachodni, 136-154.

Sereda, V. (2020). In The Search of Belonging: Rethinking The Other In The Historical Memory of Ukrainian IDPs. Ideology and Politics Journal, 2(16), 83-107, https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00014

Szacka, B., 2005, Pamięć zbiorowa. W: Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej. Warszawa, 17-30.

Tatarkin, W. (2010). Slavuta. Materials From the History of the Region. Lviv.

Wang, Z. (2018). Memory Politics, Identity and Conflict. Historical Memory as a Variable. London: Palgrave Macmillan.

Worończuk, I. (2001). The Estates of the Ostrogski Princes in Volyn. Starokonstyantyniv.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły