Wpływ zmian stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza na ogólny stan zdrowia dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej

Autor

  • Dariusz Góra Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.5

Abstrakt

Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, globalne ocieplenie a także choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz choroby nowotworowe, częściej występują u dzieci. Dzieci i niemowlęta są szczególnie narażone na zanieczyszczenie powietrza, ponieważ ich układ odpornościowy, oddechowy i ośrodkowy układ nerwowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte. W stosunku do dorosłych, dzieci często spędzają więcej czasu na zewnątrz pomieszczeń, a ze względu na mniejszą pojemność płuc również częściej oddychają, przez co wdychają - znacznie większą niż dorośli - ilość powietrza w stosunku do masy ich ciała. Przedmiotem pracy jest wpływ zmian stężenia wybranych zanieczyszczeń
powietrza (pył zawieszony PM10 oraz PM2,5, benzo(a)piren i tlenki azotu) w Bielsku-Białej w latach 2010-2018 na ogólny stan zdrowia dzieci i młodzieży w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi.

Bibliografia

Biela-Mazur, J., Woźniak, K., Doniec, Z. (2017). Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy dzieci - przegląd dotychczasowych badań. Pediatria Polska, 92, 6, 727-732. https://doi.org/10.1016/j.pepo.2017.05.002

Bowatte, G., Lodge, C.J., Knibbs, L.D., Lowe, A.J., Erbas, B., Dennekamp, M., Marks, B.G., Giles, G., Morrison, S., Thompson B. (2017). Traffic-related air pollution exposure is associated with allergic sensitization, asthma, and poor lung function in middle age. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 139, 122-129. https:// doi: 10.1016 / j.jaci.2016.05.008

Buczyłko, K. (2016). Nadwrażliwość na dodatki do żywności. Alergologia Polska, 3, 3, 95-101. https://doi.org/10.1016/j.alergo.2016.08.005

Dzikuć, M. (2017). Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce. Warszawa: Wyd. Difin.

Horne, B.D., Joy, E.A., Hofmann, M.G., Gesteland, P.H., Cannon, J.B., Lefler, J.S., Blagev, D.B., Korgenski, E.K., Torosyan, N., Hansen, G.I., Kartchner, D., Poppe, C.A. (2018). Short-term elevation of fine particulate matter air pollution and acute lower respiratory infection.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 198, 6, 759-766. https://doi.org/10.1164/rccm.201709-1883OC

Ierodiakonou, D., Zanobetti, A., Coull, B.A., Melly, S., Postma, D.S., Boezen, H.M., Vonk, J.M., Williams, P.V., Shapiro, G.G., McKone, E.F., Hallstrand, T.S., Koenig, J.Q., Schildcrout, J.S., Lumley, T., Fuhlbrigge, M.D., Koutarkis, P., Schwartz, J., Weiss, S.T., Gold, R.D. (2016). Ambient air pollution, lung function, and airway responsiveness in children with asthma. Journal

of Allergy and Clinical Immunology, 137, 390-399. https://10.1016 / j.jaci.2015.05.028

Jobs, K., Jung, A. (2011). Diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży - co nowego w aktualnych zaleceniach? Pediatria i Medycyna Rodzinna, 7, 4, 304-309.

Juraszka, B., Dąbrowski, T. (2011). Podstawy ochrony atmosfery. Koszalin: Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Kapała, A., Mężyk, E., Kowalczyk, A., Turowska-Heydel, D., Sobczyk, M., Żuber Z. (2016). Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci - obserwacje własne. Forum Reumatologiczne, 2, 3, 130-135.

Masoumi, K., Shoushtari, M.H., Forouzan, A., Darian, A.A., Dastoorpoor, M., Ebrahimzadeh, P., Aghababadeian, H. (2017). Rainfall-associated bronchospasm epidemics: the epidemiological effects of air pollutants and weather variables. Canadian Respiratory Journal,

-12. https://doi.org/10.1155/2017/9252069

Piskorz-Ogórek, K. (2012). Epidemiologia wybranych chorób alergicznych u dzieci w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2010. Hygeia Public Health, 47, 3, 378-382.

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsko-Biała, 2016. Biuro Rozwoju Miasta, Bielsko-Biała.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, 2011, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, 2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2012 roku, 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku, 2016, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska roku w województwie śląskim 2016 roku, 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku, 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Stan środowiska w województwie śląskim w 2018 roku, 2019, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, 2012, Część I. Stan miasta i uwarunkowania rozwoju. Biuro rozwoju miasta, Bielsko-Biała.

Ścibor, M., Balcerzak, M., Czernecka, Ż., Malinowska-Cieślik, M. (2015). Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). Medycyna Środowiskowa, 18, 1, 45-51.

Trojanowska, A., Bernat, K., Tymecka, I. (2013). Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec dzieci chorych na astmę oskrzelową. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19, 2, 95-98.

Umławska, W. (2011). Budowa i proporcje ciała dzieci chorych na astmę oskrzelową. Medycyna Wieku Rozwojowego, 15, 2, 162-166.

Wielgosiński, G., Zarzycki, R. (2018). Technologie i procesy ochrony powietrza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły