Wpływ ograniczeń związanych z pandemią na aktywność sportowo-rekreacyjną oraz zachowania zdrowotne studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Autor

  • Magdalena Kwiek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.4

Abstrakt

Pojawienie się w 2019 r. i szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, stało się powodem do ogłoszenia przez WHO wielu ograniczeń związanych z przemieszczaniem się ludności, gromadzeniem się, korzystaniem z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Większość szkół i uczelni przeszła na hybrydowy lub w pełni zdalny tryb nauczania. Ograniczony dostęp do obiektów sportowych wraz z izolacją domową, która dodatkowo niekorzystnie wpływa na stan psychiczny studentów, motywację do pracy i nauki spowodował zmianę niektórych elementów ich stylu życia. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kierunku Turystyka i rekreacja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dotyczące wpływu pandemii na poziom ich aktywności sportowo-rekreacyjnej, zmiany w diecie oraz nawyków związanych ze zdrowiem. Jak wynika z sondażu większość studentów, mimo iż zaczęła bardziej zwracać uwagę na zdrowie to znacznie ograniczyła lub zaprzestała całkowicie aktywności sportowo-rekreacyjnej, większość też zwiększyła podaż pokarmów, zwłaszcza tych niezdrowych. Istnieje konieczność dalszej edukacji w zakresie prozdrowotnego trybu życia, umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi internetowych oraz przenośnego sprzętu sportowego do podtrzymywania lub podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej niezbędnej do utrzymania zdrowia.

Bibliografia

Bochenek, A., Grabowiec, A. (2013). Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXII.

Dayton, J., Ford, K., Carroll, S., Flynn P., Kourtidou S., Holzer R., (2021). The Deconditioning Effect of the COVID‑19 Pandemic on Unaffected. Pediatric Cardiology. Pozyskano z: https://www.medscape.com/viewpublication/8241 [dostęp: 30.01.2021].

Gardocka-Jałowiec, A., Śleszyńska-Świderska, A., Szalonka, K. (2021). Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce, http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/118598/PDF/02_05_A_GardockaJalowiec_A_Sleszynska-Swiderska_K_Szalonka_Wplyw_SARS-

-CoV-2_na_konsumpcje_lekow.pdf [dostęp: 01. 02. 2021].

Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health, 50(4), 558-565.

Górska-Kłęk, L., Mełeszko, K., Boerner, K. (2011). Prozdrowotne elementy stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 4, vol. 17.

Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska, 54(2): 187-198.

Kiczuk, K., Czerwińska-Pawluk I. (2012). Rodzaje zachowań zdrowotnych a stan zdrowia. W: R. Muszkieta (red.) Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, 6.

Komunikat z badań CBOS „Zdrowie online” Nr 100/2020, Warszawa 2020. Pozyskano z: www.cbos.pl [dostep: 07.02. 2021].

Mata, J., Wenz, A., Rettig, T., Reifenscheid, M., Moehring, K., Krieger, U., Naumann, E. (2020). Health behaviors and mental health before and during the COVID-19 pandemic: A longitudinal population-based survey. Pozyskano z: https://doi.org/10.31234/osf.io/qbgh7

[dostęp: 10.02.2021].

Nowakowska, E., Sulimiera-Michalak, S. (2020). COVID-19 - Choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, Postępy Mikrobiologii - Advancements of mMcrobiology, 59(3), 227-236.

Olszanecka-Glinianowicz, M. i wsp. (2020). List do Redakcji. Leczenie nadwagi i otyłości w czasie pandemii i po jej zakończeniu. Nie czekajmy na rozwój powikłań - nowe wytyczne dla lekarzy. Psychiatria Polska, 54(6), 1263-1268.

Parfin, A., Wdowiak, K., Furtak-Niczyporuk, M., Herda, J., (2019). Wpływ izolacji społecznej na poziom aktywności fizycznej oraz samopoczucie i stan psychiczny ludzi podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Pol J Public Health, 129(4), 127-131.

Raport z badań: Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. (2012). Warszawa, CBOS. Pozyskano z: www.cbos.pl [dostęp: 02.02. 2021].

Slavcheva-Hinkova, P., Bozhkova, A. (2020). Study students and sports activity during the state of emergency due to Covid-19. Trakia Journal of Sciences, 18, Suppl. 1, 707-712.

Sokół-Szawłowska, M. (2021). Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19. Psychiatria, 18(1), 57-62.

Susłow, W., Królokowski, T., Planowanie miejsc pracy osób uczących się za pośrednictwem Sieci. Pozyskano z: www.researchgate.net [dostęp: 14.02.2021].

Szczygielska, A. (2020). Aktywność fizyczna Polaków w czasie pracy zdalnej - prezentacja wyników badań empirycznych. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9, 22-26.

www.ceneo.pl [dostęp: 12.02.2021].

www.gov.pl/web/premier/premier-wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce [dostęp:12. 02.2021].

www.mindshareworld.com/poland/news/jak-koronawirus-zmienil-zwyczaje-zakupowe polakow-badanie-mindshare-polska [dostęp: 20.01.2021]

www.who.int [dostęp: 09.02. 2021].

www.WHO_NMH_NPH_PAH_03.2.pdf [dostęp: 30. 01. 2021]

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły