Festiwale jako atrakcja turystyczna oraz czynnik rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą

Autor

  • Damian Baster Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.8

Słowa kluczowe:

festiwal; Kostrzyn; Woodstock; turystyka festiwalowa

Abstrakt

Turystyka festiwalowa jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój turystyczny obszarów, na których są one organizowane. Festiwale odbywają się niemal na całym świecie, są coraz częściej wybierane jako forma spędzania czasu wolnego, a ich różnorodność oraz bogaty zasób atrakcji przeznaczonych dla uczestniczących w nich osób ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy poza uczestnictwem w wydarzeniu, będą mieli także możliwość poznania danego regionu pod kątem jego zasobów kulturowych, historycznych itp. W artykule omówiona została historia Festiwalu Woodstock w Polsce oraz dokonany został opis tego wydarzenia. Głównym celem artykułu jest przedstawienie oceny wpływu turystyki festiwalowej na rozwój miasta Kostrzyna oraz na działalność lokalnych przedsiębiorstw handlowych i usługowych związaną z organizacją festiwalu. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych, w której respondenci dokonali oceny rozwoju infrastruktury turystyczno-usługowej i technicznej, oceny działań władz samorządowych związanych z organizacją festiwalu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, zmian w zachowaniu mieszkańców miasta w okresie trwania festiwalu, zmian w obrotach oraz korzyści dla przedsiębiorców oraz korzyści wynikających z organizacji samego festiwalu.

Bibliografia

Getz, G. (2004). Festivals, specia. P. Long. M. Robinson Sunderland Marketing (red.), Festivals and Tourism. Management and Evaluation, Business Education Publishers Ltd., 2004

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3), 403–428

Iwan, B. (2017). Rozwój turystyki eventowej w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kurek, W. (red.). (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłaptocz, A. (2014). Kostrzyńskie ulice. Kostrzyn nad Odrą: Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą.

Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marczewski, J. (red.). (1991). Kostrzyn nad Odrą, dzieje dawne i nowe. Poznań: Instytut Zachodni.

Owsiak, J., Skaradziński, J. (2010). Przystanek Woodstock – historia najpiękniejszego festiwalu świata. Warszawa: Świat Książki.

Paszylka-Paterczyk, I. (1998). Kostrzyn nad Odrą – wczoraj i dziś. Gorzów Wielkopolski: Przedsiębiorstwo Wydawnicze NERO.

Ritchie, J, (1984). Assesing the impact of hallmark events: Conceptual and research issues. Journal of Travel Research, 23(1), 2–11

Szafrańska, E., Napierała, T. (2007). Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego. Turyzm, 17(1–2), 109–125.

Netografia:

www.wikipedia.org

www.polandrockfestival.pl

www.kostrzyn.pl

www.turystyka.kostrzyn.pl

www.gazetalubuska.pl

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły