Slumsy jako kulturowa atrakcja turystyczna na przykładzie brazylijskich faveli w Rio de Janeiro

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.2

Słowa kluczowe:

Brazylia; favela; Rio de Janeiro; slumsy; turystyka kulturowa

Abstrakt

Jedną z nieodłącznych rzeczywistości Brazylii są favele, dzielnice nędzy i ubóstwa. Jeszcze do niedawna nie istniały na mapach urbanistycznych. Z obojętnością lub pogardą traktowała je też znaczna część społeczeństwa. Jednak trudno je pominąć, są nieodłączną częścią brazylijskiej rzeczywistości. Szacuje się, że tylko w samym Rio de Janeiro istnieje około 750 faveli, w których mieszka co drugi mieszkaniec z 6 milionowej społeczności Rio de Janeiro. W artykule poruszona została kwestia czym jest turystyka slumsowa oraz związane z tym moralno-etyczne zachowania turystów. Z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że co drugi turysta korzystający z lokalnych ofert biur podróży w Rio de Janeiro wybiera fakultatywną wycieczkę właśnie do faveli. W opracowaniu przedstawione zostały przykładowe oferty biur podróży oferujące turystykę slumsową, która okazuje się jest jednym z przyciągających aspektów poznania tego miasta przez podróżnych z całego świata.

Bibliografia

Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF.

Buczkowska, K. (2008). Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity. Poznań: Wyd. AWF w Poznaniu, 47, 50.

Buczkowska, K., Malchrowicz-Mośko, E. (2012). Etyczne dylematy turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 12.

Davis, M. (2009). Planeta Slumsów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Fainstein, S., Judd, D. (1999). The Tourist City. Yale University Press.

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Frenzel, F., Blakeman, S. (2015). Making Slums Into Attractions: The Role of Tour Guiding in the Slum Tourism Development in Kibera and Dharavi. Tourism Review International, 19.

Gandecka, A. (2016). Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna. Turystyka Kulturowa, 6.

Hernandez‐Garcia, J. (2013). Slum tourism, city branding and social urbanism: the case of Medellin, Colombia. Journal of Place Management and Development, 6/1.

Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Konieczna-Domańska, A. (2008). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Kowalczyk, A. (2008). Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne. Warszawa: Wydział Geografii i studiów regionalnych UW.

Mika, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 198–232.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2010). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wyd. Kul-Tour.pl.

Nowak, I. (2013). Podróże marzeń. https://podroze.onet.pl/ciekawe/jak-wyglada-zycie-w-fawelach-brazylii-czy-nastanie-moda-na-slumsy-i-co-zmieni-mundial/ngskhs0

Olczyk, M. (2013). Moralne aspekty turystyki. Teologia i Moralność, 8/1(13).

Pluta, A. (2017). Droga do Rio. Historia polskich emigrantów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, Perspektywy. Gniezno: Wydawnictwo KulTour.

Sikora, J. (2015). Etyczne aspekty turystyki kontrowersyjnej w warunkach komercjalizacji rynku turystycznego. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: AFW.

Slikker, N., Koens, K. (2015). Breaking the Silence: Local Perceptions of Slum Tourism in Dharavi. Tourism Review International, 19.

Spirou, C. (2011). Urban tourism and urban change. Cities in a global economy. New York: Routledge.

Stasiak, A. (2011). Współczesna przestrzeń turystyczna. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmian. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 39–51.

Stasiak, A. (2015). Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: AWF.

Raporty

The Challenge of Slums – raport z 2003 r. opublikowany przez ONZ-HABITAT – pierwsze w pełni globalne badania nad ubóstwem miejskim.

Raport World Tourism Organization UNWTO, Tourism Highlights. Edition 2016

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły