Rozwój turystyki kolejowej w województwie małopolskim

Autor

  • Sławomir Kurek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.12

Słowa kluczowe:

imprezy kolejowe; transport kolejowy; turystyka kolejowa; województwo małopolskie

Abstrakt

Przedmiotem badań jest turystyka kolejowa, jej geneza i rozwój w ujęciu historycznym na obszarze obecnego województwa małopolskiego. Celem niniejszego artykułu jest określenie potencjału turystyki kolejowej w województwie małopolskim na tle rozwoju sieci kolejowej w ujęciu historycznym, jak i obecnie. Przeanalizowano rozwój najbardziej atrakcyjnych turystycznie linii kolejowych oraz dokonano przeglądu imprez i przejazdów związanych z kolejowym dziedzictwem historycznym. Materiałem źródłowym do badań były publikacje dotyczące rozwoju transportu kolejowego w województwie małopolskim, strony internetowe poświęcone imprezom kolejowym oraz archiwalne rozkłady jazdy pociągów. Stwierdzono wysoki potencjał rozwoju turystyki kolejowej na badanym obszarze wynikający z uwarunkowań naturalnych (atrakcyjność krajobrazowa linii kolejowych, zwłaszcza Galicyjskiej Kolei Transwersalnej), lokalizacji Skansenu Taboru Kolejowego, kontynuacji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z PKP Cargo i Nowosądeckim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei oraz zahamowania procesu likwidacji linii kolejowych w Polsce i ogromnego zainteresowania przejazdami zabytkową koleją.

Bibliografia

Barański, M. (2019). Lokalna prasa a początki turystyki i sportu w Zakopanem. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2 (2), 73–84.

Bebenow, F. (2015). Turystyka kolejowa w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Biela, T. (2017). Jak kolej żelazna uczyniła z Krynicy europejski kurort. Dobry Tygodnik Sądecki, 10.02.2017, www.dts.pl.

Ćwikła, M. (2018). Koleje lokalne zachodniej Małopolski. Część I: Kalwaria Lanckorona – Bielsko-Biała. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.

Dylewski, A. (2012). Historia kolei w Polsce. Warszawa: P.H.W. Fenix, opracowano ze współpracy z Muzeum Kolejnictwa.

Hydzik, J., Hydzik, T. (2016). 140 lat kolei w Nowym Sączu „Kryniczanka”. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 7–22.

Kawalla-Lulewicz, I. (2017). „Pociągi popularne” jako forma turystyki kolejowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 114 (3), 45–59.

Keller, D. (red.). (2012). Dzieje kolei w Polsce. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter, Muzeum w Rybniku.

Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1842-1918. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Koziarski, S. (1995). Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Lijewski, T. (1959). Rozwój sieci kolejowej Polski. Dokumentacja geograficzna, 5. Warszawa: PAN, Instytut Geografii.

Machowski, T. (2016). Jak do wód wozem III klasy z przesiadkami podróżowano. Z dziejów ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna do 1914 roku. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 23–36.

Majerczak, P. (2016). Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Muszyna. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 37–52.

Panasewicz, M. (1995). Linia kolejowa Chabówka – Zakopane. Świat Kolei, 1, 18–21.

Stankiewicz, R. (2009). Kolej transwersalna. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.

Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.

Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2016). Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo-wschodniej Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 223–243. DOI 10.24917/20845456.10.16

Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2017). Współczesne wykorzystanie zabytków kolejnictwa województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 114 (3), 113–132.

Taylor, Z. (2003). Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego w Polsce i ich społeczne konsekwencje. Przegląd Geograficzny, 75 (3), 351–381.

Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Warszawa: Monografie IGiPZ PAN, 7.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I. Przegląd Geograficzny, 82 (4), 549–571.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II. Przegląd Geograficzny, 83 (2), 205–231.

Trammer, K. (2019). Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Wideł, Ł. (2016). Pociągi retro jako oczekiwany produkt turystyczny Sądecczyzny i całej Małopolski. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 3–66.

Zakrzewski, L., Stankiewicz, R. (2010). Kryniczanka 1/2. Dzieje linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów. Katowice: Wydawnictwo APLAND.

Zakrzewski, L. (2012). Kryniczanka 2/2. Dzieje linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica. Katowice: Wydawnictwo APLAND.

Strony internetowe:

http://kolejegalicyjskie.pl/kolej-transwersalna/ Pozyskano w dniu 12.02.2020

http://kolejegalicyjskie.pl/rozklad-jazdy/ Pozyskano w dniu 12.02.2020

http://skansenchabowka.pl/malopolskie-szlaki-turystyki-kolejowej-2019/ Pozyskano w dniu 12.02.2020

https://ank.gov.pl/wystawy/starych-kolei-czar/ Pozyskano w dniu 12.02.2020

https://histmag.org/Rozwoj-ruchu-turystycznego-w-Tatrach-na-przelomie-XIX-i-XXwieku-14806 Pozyskano w dniu 12.02.2020

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/wrzesniowe-przejazdy-parowozem-1-7-i-18-wrzesnia-w-ramach-projektu-malopolskie-szlaki-turystyki-kolejowej Pozyskano w dniu 12.02.2020

Pobrania

Opublikowane

2020-12-24

Numer

Dział

Artykuły