Turystyka w Andaluzji

Autor

  • Klaudia Piasecka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.10

Słowa kluczowe:

Andaluzja; Hiszpania; turystyka; walory turystyczne

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i omówienie najważniejszych walorów turystycznych andaluzyjskiej części Hiszpanii z podziałem na najpopularniejsze miasta i ich atrakcje. Wymienione i scharakteryzowane walory w większości zostały uwzględnione na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jednak pojawiają się też obiekty spoza tej listy. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zgromadzone na podstawie zestawień opublikowanych przez instytucję Junta de Andalucía dotyczących ruchu turystycznego na terenie Andaluzji w 2017 i 2018 roku. Zestawienia wspomniane w niniejszym artykule zawierają informacje na temat liczby podróżujących turystów zagranicznych z wyszczególnienim danych dla całego regionu i dla konkretnych prowincji. Ponadto zostanie scharakteryzowany profil przeciętnego turysty z 2010 i 2017 roku, który odwiedził andaluzyjskie ziemie uwzględniając jego płeć, wiek, sytuację finansową, wybrany środek transportu, cel podróży. Przytoczone dane wskazują na nieustanny wzrost zainteresowania Andaluzją wśród turystów. Artykuł ma charakter analityczny.

Bibliografia

Długosz, Z. (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków: Attyka.

Dobrzyński, R. (1977). Hiszpania. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ellingham, M., Fisher, J., Kenyon, G., Brown, J. (2003). Praktyczny przewodnik – Hiszpania, część zachodnia. Bielsko-Biała: Pascal.

Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.

Kaczmarska, A. (2014). Wybrane czynniki rozwoju turystyki. Katowice: Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Olchowik-Adamowska, L., Stettner-Stefańska, B., Ławecki, T. (2004). Podróż po krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Świat Książki.

Przecławski, K. (1997). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.

Straszewicz, L. (1982). Hiszpania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Raporty Junta de Andalucía:

www.andalucia.org/es/profesional/meracados-turisticos/

www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_total_turistas_jul18.pdf

www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_andaluces_jul18.pdf

www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_extranjeros_jul18.pdf

www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_otros_mercados_jul18.pdf

www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_ciudad_jul18.pdf

www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/estadísticas/reglado_ene-jun18.pdf

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły