Preferencje turystyczne kibiców żużlowych w Polsce

Autor

  • Piotr Kondraciuk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.9

Słowa kluczowe:

ankieta; fanoturyzm; preferencje; sport; turystyka;

Abstrakt

Określenie preferencji turystycznych kibiców pomoże lepiej dopasować ofertę miast organizatorskich zawodów sportowych. W niniejszej pracy autor skupia się na kibicach żużlowych. Kibice to osoby, które są bardzo mocno przywiązane do swoich barw narodowych lub klubowych. Sport w życiu kibica może wpływać na jego wybory związane z życiem codziennym lub dotyczące organizacji wyjazdu turystycznego. Celem niniejszego artykułu było określenie preferencji turystycznych kibiców żużlowych. Preferencje turystyczne zostały ocenione na podstawie przeprowadzonych ankiet internetowych. Zebrane dane zostały przeanalizowane metodą statystyki opisowej. Przeprowadzone badania są pierwszymi badaniami na grupie kibiców żużlowych. Intencją autora niniejszego artykułu było określenie wyborów dokonywanych przez badane osoby. Sport żużlowy w Polsce jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych. Respondenci wskazali, że najczęstszym motywem ich wyjazdów turystycznych jest turystyka wypoczynkowa. Kibice wskazali w swoich odpowiedziach w ankiecie, że podczas wyjazdu na międzynarodowe zawody sportowe poza samym uczestnictwem w zawodach również zwiedzają miasta, w których odbywają się zawody sportowe. Podczas planowania swoich urlopów respondenci wskazali, że kierują się wyborem miejsca odpoczynku gdzie dobywają się zawody żużlowe. Fanoturystyka staję się coraz bardziej popularna, co powoduje większe zainteresowanie badaczami podanym tematem. Przeprowadzone badania autor uznaje za wstęp do dalszych badań i analiz wśród kibiców sportowych.

Bibliografia

Brumm, K. (2012). Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle. Poznań: Wydawnictwo K&A K. M. A. Karasiak.

Gałęzewski, M. (2017, 13 września). Frekwencja na stadionach żużlowych: imponujący finał 2.LŻ, 13 tysięcy kibiców na Falubazie. Sportowefakty.pl. Pozyskano z https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/710318/frekwencja-na-stadionach-zuzlowych-imponujacy-final-2-lz-13-tysiecy-kibicow-na-f/3

Gałęzewski, M. (2018, 14 maj). Frekwencja na stadionach piłkarskich: Rekord w meczu Legii, perspektywa pucharów nie kusi w Płocku. Sportowefakty.pl. Pozyskano z https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/754468/frekwencja-na-stadionach-pilkarskich-rekordw-meczu-legii-perspektywa-pucharow-n

Kreps, D. (1990). A Course in Microeconomic Theory. New Jersey: Princeton University Press.

Kruczek, Z. (2016). Głos w Dyskusji – Turystyka sportowa, W: Z. Kruczek (red.),Turyzm. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 100–101

Lubowiecki-Vikuk, A. Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149–158.

Mika, M. (2008). W: Kurek W. (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, (2017). Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku. msit.gov.pl. Pozyskano z https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-Polski-w-2016-r.html

Szpilko, D., Gierałtowska, M., Golubiewska, P. (2013). Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku. W: Ejdys. J. (red.), Ekonomia i Zarządzanie. Białystok: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, tom 5 numer 1, 101–114.

Szymańska, A. (2013). Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 239–252.

Weed, M.E., Bull C.J., (2004). Sport tourism: Participant, policy and provider. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Ziółkowska-Weiss, K. (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły