Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa

Autor

  • Witold Warcholik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.7

Słowa kluczowe:

Kraków; questing; szlak questingowy; turystyka kulturowa; uczestnicy questów

Abstrakt

Questing uprawiany jest na świecie od połowy lat 90. XX wieku, na terenie Polski jego przykłady liczone są w setkach, a równocześnie w literaturze z zakresu turystyki pojawia się jako nowa, nowatorska, innowacyjna forma zwiedzania, edukacji regionalnej, wypoczynku, tworzenia produktu turystycznego. W artykule przedstawiono charakterystykę oferty krakowskich szlaków questingowych jako form zwiedzania miasta. Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny ich atrakcyjności na podstawie zebranych opinii uczestników questu przygotowanego i udostępnionego przez autora niniejszego opracowania. Skromna reprezentacja ogólnodostępnych questów na terenie tak dużego ośrodka miejskiego i turystycznego, jakim jest Kraków, nie wpisuje się trendy światowe w zakresie liczebności i tempa tyczenia tego typu szlaków. W przypadku Krakowa nie potwierdziły się założenia metodyczne, iż głównym celem ich tworzenia jest zwrócenie uwagi na mniej popularne wśród turystów elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Krakowskie questy są raczej uzupełnieniem lub powieleniem istniejących znakowanych lub nieznakowanych tras, wykorzystywanych np. przez kwalifikowanych przewodników. Ulotki dostępne są prawie wyłącznie poprzez Internet, promocja metody jest ograniczona, przy znikomym zainteresowaniu ze strony podmiotów turystycznych i instytucji kultury. Badana ankietowo grupa była kolejną, której większość przedstawicieli po raz pierwszy spotkała się z tą formą turystyki. W opiniach podkreślono bezobsługowość, bezpłatność oraz walory edukacyjne i aktywizację uczestnika w czasie zwiedzania.

Bibliografia

Clark, D., Glazer, S. (2004). Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts. University Press of New England.

Derek, M. (2013). Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, 9, 5–17.

Droba, G., Przepióra S. (2014). Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzie marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie Rzeszowa, Modern Management Review MMR, 19, 21.

Gołoś, G. (2013). Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, 1, 76–82.

Jalinik, M. (2013). Questing jako nowoczesna forma aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, Economic and Regional Studies, 6, 56–64.

Jędrysiak, T., Szczepanowski, A. E. (2012). Questing, czyli turystyka z zagadkami jako nowy produkt na rynku turystyki kulturowej. W: M. Jalinik M (red.), Rynek usług turystycznych. Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.

Judd, D. (2003) Visitors and the Spatial Ecology of the City. W: L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets, and City Space. Malden – Oxford – Carlton: Wyd. Blackwell Publishing Ltd, 23–38.

Lenart, E., Wilczyński, B. (2016). Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu.

Florys, K., Kazior, B. (2011). Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia. Kraków: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Kazior, B. (2008). Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca. W: D. Zaręba (red.), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, 17–21.

Kazior, B. (2010). Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca. W: M. Fedas, K. Florys (red.), Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 3–7.

Kuba, J., Tyczyński Z. (2016). Podstawowe informacje o questingu. W: E. Lenart, B. Wilczyński (red.), Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, 9–16.

Lenart, E. (2016). Questing w Polsce. W: E. Lenart, B. Wilczyński (red.), Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, 57–79.

Likhtarovich, K., Szustka, K. (2013). Questing – wyprawy odkrywców jako nowa forma aktywnej edukacji plenerowej w lasach i na terenach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, 1, 319–327.

Mączka, D., Kozak, A. (2017). Questing jako innowacyjny produkt turystyczny, Turystyka i Rozwój Regionalny, 7, 49–59.

Mikos v. Rohrscheidt, A. (2011). Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta. W: M. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej. Kraków: Proksenia.

Pawłowska, A. (2014). Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa, 1, 30–46.

Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. (2015). Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, Studia i Materiały CEPL, 17, 43.

Przysiężna, B., Rodziewicz, E., Kochańczyk, T. (2014). Questing jako nowa forma spędzania czasu wolnego, Rocznik Naukowy, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, XXIV, 113–121.

Sagan, I. (2011). Miasto dla mieszkańców, miasto dla gości. Turystyka miejska w polityce rozwoju miast na przykładzie Trójmiasta. W: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 143–154.

Smalec, A. (2015). Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, 193–205.

Warcholik, W. (2008). Gry GPS w edukacji szkolnej, Dokumentacja Geograficzna, 38, 47–53.

Warcholik, W. (2014). Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej, Turystyka Kulturowa, 7, 6–19.

Warcholik, W., Leja K. (2012). Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 126, 87–97.

Wilczyński, Ł. (2011). Questing – nowy trend w turystyce. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga. Łódź: Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 53–59.

Włodarczyk, B., Krakowiak, B., Latosińska J. (2011). Kultura i turystyka. Wspólna droga. Łódź: Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Zaręba, D. (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły