Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski

Autor

  • Józef Kukulak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Małgorzata Szelińska-Kukulak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.6

Słowa kluczowe:

Kazachstan; walory przyrodnicze; walory antropogeniczne; turystyka; polscy organizatorzy turystyki;

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem i oceną walorów turystycznych Kazachstanu. Przestawia także próby ich praktycznego wykorzystania przez polskich organizatorów wycieczek do tego kraju. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie dysjunkcji pomiędzy z jednej strony posiadaniem dużego potencjału przyrodniczego i kulturowego kraju, a z drugiej – problemami ekonomicznymi, utrudniającymi rozwój turystyki w tym państwie. Przedstawiono ten problem w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę materiałów zebranych w kazachskich ośrodkach turystycznych, wywiady i bezpośrednie obserwacje jakości turystycznej infrastruktury i obsługi turystów. Wynika z nich, że Kazachstan dysponuje różnorodnymi walorami przyrodniczymi i antropogenicznymi. W kraju brakuje jednak rozwiniętego sektora usług turystycznych. Infrastruktura turystyczna na terenie kraju jest nierówno i raczej słabo rozwinięta, jej wykorzystanie jest przeważnie sezonowe, ale poziom obsługi turystów zagranicznych jest zadawalający. Przyjazdy zorganizowanych grup turystów z Polski są sporadyczne. Trasy zwiedzania Kazachstanu przez polskie grupy prowadzą najczęściej od Astany na południe kraju – do Szymkentu, Turkiestanu i Ałmaty – czemu sprzyjają miejscowe połączenia lotnicze i kolejowe.

Bibliografia

Abubakirovaa, A., Syzdykovaa, A. , Kelesbayeva, D., Dandayevaa, B., Ermankulovaa, R. (2016). Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic, Procedia Economics and Finance, 39, 3–6.

Agency of Kazakhstan of Statistics. (2015). Available from: http://www. stat.gov.kz/ (Access Date: 18.05.2017)

Aimagambetov, E., Bugubaeva, R., Bespayeva, R., Tashbaev, N. (2017). Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional perspective), Viešoji politika ir administravimas public policy and administration, 16(2), 179–197.

Baiburiev, R., David, L., Abdreyeva, S., Zhakupova, A., Artemyev, A. (2018). Impacts of tourism activities on economy of Kazakhstan, GeoJournal of Tourism and Geosites, 22(2), 480–488.

Capisani, G.R. (2004). Nowe państwa Azji Środkowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Czeppe, Z., Flis J., Mochnacki, R. (1966). Geografia fizyczna świata. Warszawa: PWN.

Duysen, G.M. (2002). Bases of formation and development of the tourism industry in Kazakhstan – Almaty. LEM, 127 pp.

Erdawletow, S. R. (2010). Giegrafija turizma, Ałmaty.

Erdawletow, S.R., Mukatowa, D.M. (2013). Ałmaty – mieżdunarodnyj turistskij centr, Mieżdunarodnyj żurnał prikładnych i fundamiental’nych issliedowanij, 9, 100–104.

Erdawletow, S.R., Mukatowa, D., M. (2016). Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 7, 113–125.

Erdawletow, S.R., Alijewa, Ż.N., Mukatowa, D.M. (2014). Współczesny Kazachstan – nowy kierunek na światowym rynku turystycznym, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 5, 295–311.

Erniyazova, Z.N., Kazbekova, L.A., Mukhanova, A. E., Utegenova, K.A., Smagulova, Z.B. (2014). Particularities of formation of transport-transit cargo-traffic in the Republic of Kazakhstan, Life Science Journal, 11, 121–124.

Gdowska, K., Sala, D., Bizhanov, A.B. (2014). Warunki rozwoju branży transportowej w Kazachstanie, Logistyka, 4, 4275– 4285.

Knapiki, S., Rakhmetulina, Z., Nurgaliyeva, A. (2014). Development of Tourism in the Republic of Kazakhstan, International Journal of Global Ideas, 2, 29–39.

Kazakistan İstatistik Acentası (2008). Razvitie Turizma v Kazakhstane, http://www.stat.kz (Access Date: 08.02.2014)

Kłaczyński, R., Sadowska, E. (2013). Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kuczyński, A. (2015). Polacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty. Krzeszowice: Wydawnictwo Kubajak.

Kuralbayev, A.A., Myrzaliev, B.S., Sevim, B. (2015). Organizational and economic problems in the management of the spiritual – Historical development of tourism in South Kazakhstan region, International Review of Management and Marketing, 6(2), 219–226.

Kuralbayev, A., Sevim, B., Abishev, N. (2017). Econometrical Analysis of the Demand for Entrance Tourism in Kazakhstan, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 262–268.

Kurbanov, R. (2003), Modern state of tourism in Kazakhstan: Problems and prospects, Transit Economy, 1, 104–108.

Kuzekov, A., Kusekova, A. (2008). Transport logistic as competitive advantage of Kazakhstan economy. In: Competitive economy in the vector of global development, Collection of scientific papers, Innovative University of Eurasia, Pavlodar, 95–99.

Mamanova, Kh.M., Sadyrova, M.S. (2013). Reality and Perspectives of Tourism Development in Kazakhstan: Sociological Analysis, World Academy of Science, Engineering and Technology, 75.

Mamanova, Kh.M., Sadyrova, M.S., Tufekcioglu, H. (2013). Social Aspects of Tourism Formation and Development in Kazakhstan and in Turkey: Comparative Analysis, Middle-East Journal of Scientific Research 15 (11), 1496–1504.

Naruniec, A. (red.), (2004). Turystyka. W: Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wyd. 5. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 49–52.

Мажейко, Е.И. (2013). Logistics development in the Republic of Kazakhstan. In: Шадурский В.Г., Романов Д.Н. (red.), Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 10: в 2-х т. Т. 2. Минск,136–138.

Medeu, A., Askarova, M., Plokhikh, R., Skorintseva, I., Bekkuliyeva, A. (2015). Great Silk Road on the Territory of Kazakhstan: From Past to Future, Journal of Resources and Ecology, 6(2), 114–118.

Nikitinsky, E.S., Vukolov, V.N. (2006). Formation of the tourism industry in Kazakhstan for years of independence//Republic of Kazakhstan Agency for Tourism and Sport, Kazakh Academy of Sport and Tourism, Proceedings of the international scientific-practical conference, Astana.

Ospanov, G.M. (2012). Tourism in the republic of Kazakhstan: current state and prospects of the development, International Journal of experimental education, 12, 1–3.

Pilyavskii, V.P., Tahtaeva, R.S. (2013). The tourism industry in East Kazakhstan: Opportunities and Problems of Development, Journal of the National Academy of Tourism 2(26), 49–52.

Postanowlenije Prawitiel’stwa Riespubliki Kazachstan „Ob utwierżdienii Koncepcii razwitija turistskoj otrasli Respubliki Kazachstan do 2020 goda, № 192 (2013).

Raimbekov, Zh., Syzdykbayeva, B., Zhenskhan, D., Bayneeva, P., Amirbekuly, Y. (2016). Study of the state of logistics in kazakhstan: prospects for development and deployment of transport and logistics centre, 11(4), 57–71.

Rusakowicz, A. (2014). Azja Środkowa. Przewodnik Bezdroża. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Sobczyński M. (1997), Przemiany polityczno-ustrojowe Rosji-Federacji Rosyjskiej. Geografia w Szkole, 4, 268–273.

Słownik geografii ZSRR (1974). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Statistical Digest (2012). Tourism of Kazakhstan: the 2007–2011.

Smailov, A.A. (ed.), (2014). Statistical Yearbook of “Kazakhstan 2013”.

Stroński, H. (1994). Polska droga do Kazachstanu. Przegląd Wschodni, 3(2), 145–164.

Susłow, S.P. (1961). Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR. Warszawa: PWN.

The concept of development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan till 2020. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan: adopted on March 19 2014. 1–508 pp.

Trusheva, S., Syzdykbaeva, B.U. (2018). Prospects and Development of Tourism in Kazakhstan and the Impact of Incentive Tours on Efficiency, European Research Studies Journal, 21(3), 727–737.

Turekulova, D.M., Мukhambetova, L.K., Karkinbaeva, S.I. (2015). Tourism industry of the republic of Kazakhstan: current status and development trends, International Scientific Journal Theoretical and Applied Science, 7(27), 12–19.

Wojciechowska, J., Uaisowa, A. ( 2014). Możliwości rozwoju agroturystyki w Kazachstanie, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 5, 313–327.

Wołowska, A. (2004). Kazachstan: regionalny przykład sukcesu. Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 15, 5–16.

Yessengabylovaa, A., Bekbulatovaa, A., Suraganovaa, S., Bissekova, A., Zhumanovab, B. (2016). Recreational Potential of Kazakhstan and Prospects of Medical Health Tourism in This Country, International Journal of Environmental & Science Education, 11(15), 8447–8469.

Zhidkoblinova, O.V. (2013). State Policy of Tourism Industry Development in the Republic of Kazakhstan. Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan

World Applied Sciences Journal 23 (8), 1079–1084.

Zieliński, T. (2001). Między islamem a komunizmem. Lębork: Wydawnictwo grin.

Zwolinski, A. (2017). Wierzyć aby trwać. Polacy w Kazachstanie. Wyd. Monumen.

Źródła internetowe:

https://czajkapodroze.pl/wycieczki/kazachstan-podroz-przez-nieprzebyte-stepy, dostęp: 19 lipca 2018

https://lachmanski.pl/wycieczki-do-kazachstanu/, dostęp: 19 lipca 2018

https://logostour.pl/kraje/kazachstan, dostęp: 19 lipca 2018

https://r.pl/kazachstan-od-szerokiego-stepu-po-granice-kosmosu/zakwaterowanie-kaz, dostęp: 19 lipca 2018

https://www.ecotravel.pl/oferta,207499337,kazachstan,astana,hotel,wycieczka-kazachstan-kirgistan-w-stepach-szerokich.html, dostęp: 20 lipca 2018

https://www.itaka.pl/wycieczki/kazachstan/kazachstan-kraina-cudow,TSEKAZA.html dostęp: 29 maja 2018

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, dostęp: 21 lipca 2018

Pobrania

Opublikowane

2019-12-29

Numer

Dział

Artykuły