Instytucje i organizacje wpływające na rozwój sylwanoturystyki

Autor

  • Mikołaj Jalinik Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  • Bolesław Hryniewicki Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.2

Słowa kluczowe:

instytucje i organizacje; motywy uprawiania sylwanoturystyki; obszary leśne; sylwanoturystyka.

Abstrakt

Rozwój sylwanoturystyki może być intensywniejszy przy ścisłej współpracy instytucji i organizacji na rzecz jej rozwoju. Sylwanoturystyka, jest to forma turystyki organizowana na obszarach leśnych. Taka forma wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu instytucjom, jednostkom gospodarczym, a także obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne posiadają niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być wykorzystywane przez społeczeństwo, a sprawnie działające instytucje i organizacje powinny skutecznie wspierać jej rozwój. Sylwanoturystyka, jako forma wypoczynku i rekreacji musi mieć motywację do dynamicznego rozwoju, a przy tym muszą być trafnie dobrane środki promocji. Celem opracowania jest zaprezentowanie dominujących instytucji i organizacji, wspomagających procesy rozwojowe sylwanoturystyki oraz określenie ich roli i znaczenia w systemie organizacyjnym. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę specjalistyczną oraz metodę obserwacji.

Bibliografia

Commons, J.R. (1934). Institutional Economics. New York: Macmillian.

Chmielewska-Gill, W. (1998). Procesy dostosowawcze w sferze instytucjonalnej polskiego rolnictwa. W: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, Wspólna polityka rolna, Fundusze strukturalne. Warszawa: FAPA.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa: 2014.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).

Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. Internetowy System Aktów Prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59).

Kłodziński, M., Wilkin J. (1998). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Warszawa: Wyd. FAPA.

Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Michałowski, K., Łagowska, B. (2007). Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych. W: M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.

Muszyńska, B. (2000). Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych. W: K. Pieńkoś(red.), Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa: Wyd. PTL.

North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, New York: Cambridge University Press.

North, D.C. (1991). Institutions, Journal of Economic Perspectives, 5.

North, D.C. (1994). Economic Performace Through Time, American Economic Review, 84.

Ossowska, M. (1958). Motywy postępowania. Warszawa: Książka i Wiedza.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.

Sikorski, Cz. (1988). Projektowanie i rozwój organizacji i instytucji. Warszawa: PWE.

Wilkin J. (1995). Instytucjonalne zaplecze polskiego rolnictwa, jego stan i znaczenie w procesie integracji europejskiej. W: Problemy rolnictwa południowo-wschodniego regionu Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej. Rzeszów: Regionalny Ośrodek FAPA.

Włodkiewicz W. (1986). Prawo rzymskie. Warszawa: Słownik encyklopedyczny.

www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/.../-/asset...-/pop_up?_

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Numer

Dział

Artykuły