Struktura etniczna Macedonii i jej przeobrażenia

Autor

  • Grażyna Mróz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

Macedonia is a country inhabited by 1 945 932 (1994) people and it is a mosaic in respect of nationalities living there. Beside 3 grup (Macedonian, Albanian, Turkish) there are 16 other ethnic grups. Such great national diversity being the result of history has become the background of present conflicts.
Percentage of particular nationality groups in Macedonia has undergone different changes since the World War II. While the percentage of Albanians, Moslems and Romans has increased, the participation of Macedonian and other etnic groups has decreased. Convergence of national groups concetration to historical setlement processes on those areas can be noticed on the spatial distribution of heterogenity ethnic coefficient.

Bibliografia

Antoszek J., 1995, Problemy narodowościowe i religijne na Półwyspie Bałkańskim. „Czas. Geogr.” z. 3-4

Bożić J., Cirković S., Ekmećić M., Dedijer V., 1973, Istorija Jugoslavije, Beograd

Breznik D., 1974, Rozvitak stanovnistva Jugoslavije u pasleratnom periodu, Institut Drustvienih Nauka, Belgrad

Falczak W., Wasilewski T., 1985, Historia Jugosławii, Zakład Ossolińskich, Warszawa

Klemenćić V., 1991, Spreminjanje nacionalne strukture prebivalstva Jugoslavije v novejsem razdobju, Geografija v soli, z. 5, Ljubljana

Maryański A., 1988, Narodowości świata, PWN, Warszawa

Mróz G., 1992, Struktura narodowościowa ludności Chorwacji, vol. 1, Instytut Geografii WSP, Kraków

Mróz G., 1994, Wojwodina - mozaika etniczna, „Czas. Geogr." z. 2

Panov M., 1989, Geopolitićki polozaj Makedonije kao jedan od faktora istorijsko-geografskog i etnićkog razvitka, Jugoslovenski Geoprostor. Centar za marksizam univerziteta, Beograd

Popis stanovnistva FNRJ 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, Sovezni Zavod ze Statistiku, Beograd

Skowronek J., Tanty M., Wasilewski W., 1977, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, PWN, Warszawa

Statistićki Bilten Nr 1295, Sovezni zavod za statistiku, Beograd 1982

Statisticzki Godisznik na Republika Makedonija 1992, 1994, 1996, Statisticzki Zavod za Statistika, Skopje

Stefanović R., 1986, Unutrasnije migracije, Jugoslovenski Pregled, sveska 12, Beograd

Żuljić S., 1989, Narodnostna struktura Jugoslavije i tokovi promjene, Ekonomski Institut, Zagreb

Pobrania