Przemiany etniczne ludności polskiej na Kowieńszczyźnie

Autor

  • Lech Haydukiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

The object of the paper is to show the ethnical changes of Polish minority at Kovno (Kaunas), Jonava and Kedainiai regions of Lithuania. First russian censuses in 1897 and 1909 showed that 25% of those regions' inhabitants were Poles. Due to next teo censuses (Lithuanian - 1923 and occupational German - 1943) Polish minority in central Lithuania composed only 10% of population.
The paper shows official census data and equivalent Polish estimations for the last decade of XIX cent and the 2nd decade of XX cent. The reasons of ethnical changes as assimilation, political oppresion during russian (till the Great War) lithuanian (up to World War II) and soviet (1945-1990) administration, incorrectness of particular censuses, soviet collectivisation of land and connected with it migrations and urbanization processes are shown by 90 interviews realized in Kovno (Kaunas) and 17 villages in 1998.

Bibliografia

met visuotinio gyventoju surasymo duomenys, I tomas, Vilnius 1991

Albin J., Liczba i rozmieszczenie Polaków na Litwie w latach 1919-1939, [w:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, cz. 2, Wrocław 1985, s. 257-286

Bonusiak W., Polityka ludnościowa III Rzeszy na okupowanych obszarach ZSRR (1941-1944), za: Łossowski P., System okupacji hitlerowskiej w krajach nadbałtyckich, [w:] Związek Radziecki w latach Wielkiej Wojny Narodowej 1941-1945, Wrocław-Gdańsk 1979, s. 238-239

Die Verbreitung der Deutschen in Litauen auf Grund der amtlichen litauischen Volkszahlung vom 17. September 1923, dargestellt von Werner Essen unter Mitwirklung von F. Doudek und E. Horn herausgegeben von der Publikationsstelle, Berlin 1935

Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Litwie w XX wieku, „Przegląd Wschodni” 1991, t.1, z. 3, s. 449-485

Itogi vsiesojuznoj pieriepisi nasieljenija 1970 goda po Litovskoj SSR, t.I, Vilnjus 1971

Itogi vsiesojuznoj pieriepisi nasieljenija Litovskoj SSR 1970 goda, Vilnjus 1975

Itogi vsiesojuznoj pieriepisi nasieljenija Litovskoj SSR 1979 goda, t. I, Vilnjus 1980

Itogi vsiesojuznoj pieriepisi nasieljenija Litovskoj SSR 1979 goda, t. II, cz. II, Vilnjus 1981

Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsejo 17 d. visuotinio gyventoju suraśymo duomenys. Kaunas 1925

Mędelska J., Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku, Bydgoszcz 1993

Srebrakowski A., Liczba Polaków na Litwie według danych spisu ludności z 27 maja 1942 roku, „Wrocławskie Studia Wschodnie" nr I (1997), Wrocław 1997

Statystyka narodowościowa na podstawie danych głosowania do sejmów, Kowno 1926

Vsiesojuznaja pieriepis’ nasielienija 1989 goda - wydruki komputerowe

Wakar W., Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. III: Statystyka narodowościowa kresów wschodnich, Kielce 1917

Wielhorski W., Byt ludności polskiej w państwie litewskim w świetle dochodzeń jej praw przed Ligą Narodów, Wilno 1925

Pobrania