Poziom wykształcenia ludności rolniczej w gminach Polski południowo-wschodniej

Autor

  • Radosław Uliszak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

There is a long discussion about structural changes of agriculture sector in Poland. Southern-East Poland is special area with lot of working in agriculture. Education level of farm holders and their families is one of main potential possibilities of changes in rural areas. especially in changes of agricultural income and making possibilities of non-agricultural sources of income in rural areas.

Education index was calculated using share of people with university education. secondary education and lack of elementary education. Picture number 7 shows this education index. Black colour is the highest rate and may show areas with high potential possibilities of changes.

Bibliografia

Gałczyńska B., 1988. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce, [w:] XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze „Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski", Białystok-Toruń 1998

Górz B., 1988. Procesy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Południowej Polsce, [w:] XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze „Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski", Białystok-Toruń 1998

Pobrania