Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

dr Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Sekretarz redakcji

dr Anna Winiarczyk-Raźniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Zastępca sekretarza redakcji

mgr Dariusz Nowotnik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Redaktorzy statystyczni

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, United Kingdom

dr Jan Szeja, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, Poland

dr Danuta Piróg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, Poland

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Mariola Tracz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Poland

prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr hab. prof. UP Michał Żemła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Poland

Redaktor językowy

mgr Zuzanna Czarnecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Poland

Lista recenzentów do 2012 (aktualizowana corocznie)

prof. dr hab. Krystyna German, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Slovakia

prof. PCZ dr hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Poland

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

prof. ndzw. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Poland

prof. ndzw. IGiPZ dr hab. Marek Więckowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

Lista recenzentów 2013/2020

prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Turystyki, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska

prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Górka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Poland

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Slovakia

prof. ndzw. dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. ndzw. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Polska

dr hab. prof. nadzw. UE Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Poland

prof. UŚ dr hab. Maria Zofia Pulinowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Szromek, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Poland

prof. ndzw. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Poland

dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Rada programowa

prof. Gideon Biger, Tel-Aviv University, Department of Geography and Human Environment, Israel

prof. Juan Ariel Castillo Cocom, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

prof. dr hab. Zbigniew Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Russian Federation

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. dr Ana María Liberali, Uniwersytet w Buenos Aires, Katedra Geografii Ekonomicznej, Argentina

prof. UP dr hab. Roman Malarz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Ph.D. Keisuke Matsui, University of Tsukuba, Japan

M.Sc. Aleksandar Petrovic, University of Belgrade, Serbia

Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Russian Federation

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Ph.D. Professor Jiuchen Zhang, Chinese Academy of Sciences in Beijing, Institute for the History of Natural Sciences, China

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland