No 18

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII

Spis treści

Włoscy utopiści epoki nowożytnej (Machiavelli, Botero, Campanella) w polskich badaniach naukowych XX i przełomu XX i XXI wieku PDF
Stefan Bielański
Polska racja stanu a wyobrażenia Paneuropy w utopijnej powieści Feliksa Burdeckiego pt. Babel (1931) PDF
Andrzej Dróżdż
Partycypacja obywatelska jako utopijna wizja samorządzenia społeczności lokalnych… – na przykładzie miasta Krakowa PDF
Dominik Jaśkowiec
Prometeizm: utopijna idea czy realne narzędzie polskiej polityki wschodniej PDF
Robert Kłaczyński
Mit mocarstwowości w myśli politycznej II RP PDF
Roman Kochnowski
Samorządna Rzeczpospolita – samorządna wyspa na niedemokratycznym oceanie. Koncepcje samoorganizacji społecznej w czasach pierwszej „Solidarności” PDF
Ryszard Kozioł
Współczesne implikacje mesjanizmu politycznego w Polsce PDF
Krzystof Małysa
Anarchokapitalizm a państwo narodowe – utopijna wizja czy realna perspektywa przyszłości PDF
Paweł Ostachowski
Recepcja idei „nowego średniowiecza” w polskiej myśli nacjonalistycznej PDF
Grzegorz Radomski
Wizje podboju Marsa. Od literackiej dystopii do kluczowych decyzji politycznych PDF
Bartosz Smolik
Epistokracja jako antyutopia w zarządzaniu publicznym i jakie na nią remedium PDF
Jacek Sroka
Od Kalopei do Rzeczpospolitej Samorządnej. Próba charakterystyki polskich utopii socjalnych PDF
Michał Śliwa
Mity korzenne a mity rdzenne – implikacje moralne PDF
Maciej Zweiffel
Pomiędzy utopią a predykcją (refleksje publicystyczne) PDF
Paweł Jankowski


ISSN: 2081-3333