No 10

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica

Spis treści

Źródłowe badanie dziejów Polski Ludowej: przypadek fabularnej twórczości filmowej PDF
Ewa Maj
Żony, matki, pracownice. Role społeczne kobiet w Polsce Ludowej w interpretacji tygodnika „Przyjaciółka” (1948–1953) PDF
Ewa Fogelzang-Adler
Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970 PDF
Anna Siwik, Agnieszka Wierzbicka-Kamysz
Meandry ruchu kobiecego w czasach PRL PDF
Halina Sekuła-Kwaśniewicz
Paternalizm i klientelizm w Polsce Ludowej. Na przykładzie dystrybucji samochodów PDF
Mariusz Jastrząb
Weryfikacja adwokatów śląskich po II wojnie światowej PDF
Lech Krzyżanowski
Kombatanci w systemie politycznym PRL 1944–1972: na przykładzie województwa śląskiego i Lubelszczyzny PDF
Łukasz Bednarski
Postawy robotników wobec polityki społeczno-gospodarczej w Polsce (1945–1956) PDF
Paweł Szelegieniec
Postawy prosystemowe i antysystemowe w PRL w latach siedemdziesiątych PDF
Sylwia Galij-Skarbińska
Военное положение в Польше (1981 г.) и революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы PDF
Бронислав Табачников
Partia zjednoczona czy podzielona? Różne nurty PZPR w ostatniej dekadzie PRL PDF
Przemysław Gasztold-Seń
Funkcjonowanie opozycyjnych partii politycznych w realiach Polski Ludowej. Wybrane przykłady PDF
Grzegorz Wołk
Polskie służby specjalne w latach 1983–1996. Wybrane aspekty PDF
Andrzej Żebrowski
Rozliczenie z PRL-em jako przesłanka budowy wspólnoty ekskluzywnej w perspektywie komunitarystycznej (w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości) PDF
Danuta Karnowska
Biogram jako kategoria „polityczności” – uwag kilka PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
Samorządność wiejska i próby jej modernizacji w czasach pierwszej „Solidarności” PDF
Ryszard Kozioł


ISSN: 2081-3333