Aktualności

Miło nam poinformować iż nasze czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, według najnowszej listy MNiSW opublikowanej 9 grudnia 2016 roku, zostało sklasyfikowane w części B wykazu czasopism naukowych otrzymując 7 punktów.

 

Aktualności nie zostały opublikowane.
 


ISSN: 2084-5456