Redakcja

Lista recenzentów 2013/2015

prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Górka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Słowacja

prof. ndzw. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Polska

prof. UŚ dr hab. Maria Zofia Pulinowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, PolskaISSN: 2084-5456